Geocaching

Vad är Geocaching?

Geocaching är en modern skattjakt som påminner lite om orientering där man använder GPS eller smartphones för att hitta gömda “skatter” – Geocacher. Ordet Geocache är en sammansättning av det grekiska ordet “Geo” för jorden och det engelska ordet cache, som betyder ungefär en plats eller ett ställe där man förvarar något tillfälligt.

I sin enklaste form så går det till som så att man hämtar koordinaten och övrig information om en cache man vill hitta på www.geocaching.com, därefter ger man sig ut och hittar cachen (i bästa fall!) och skriver upp datum och användarnamn i loggboken som finns i lådan. I lådan kan det också finnas bytesgrejer, regeln är då att om man tar något ur lådan så ska man lägga i något av samma eller högre värde. När man väl är hemma igen kan man skriva en logg online på cachens webbsida.

En cache av ovanstående typ kallas “traditional”, det finns andra typer också, där “Multi” och “mystery” är de två vanligaste. En multicache består av flera steg som man måste ta sig igenom innan man hittar själva geocachen. Ett mystery kan se ut lite hur som helst, men vanligast är att man får någon form av problem som man måste lösa för att få reda på koordinaterna.

Många cacher är enkelt gömda, men andra kräver specialutrustning och kunskaper för att nå. Man kan vara tvungen att klättra, dyka, vada eller använda båt.

Geocaching som aktivitet startade i USA i maj 2000, ett par dagar efter att Clinton-administrationen stängde av den s.k. SA-störsignalen som påverkade noggrannheten i GPS-systemet. Efter att SA-signalen slopades så fick man koordinater med enbart ett par meters felmarginal. 3 maj lade Dave Ullmer ut en hink med småprylar utanför Portland i Oregon. Han meddelade detta i en diskussionsgrupp på nätet där han etablerade sporten. Allt som fortfarande gäller fanns med: Låda, loggbok och bytessaker.

I hela världen finns idag (2021-03-21) ca 3,28 miljoner geocacher. I Sverige drygt 127 500 st, och i Uppsala län ungefär 3700 st.