Naturreservat förvaltade av Upplandsstiftelsen

Tillstånd för utläggning av cacher i naturreservat som förvaltas av Upplandsstiftelsen

Groundspeak, företaget som driver geocaching.com, har regler vad det gäller utplacering av cacher och tillstånd av markägare. I Uppsala län finns det många naturreservat och friluftsområden som kan kräva tillstånd.

Det finns flera olika förvaltare av dessa områden i Uppsala län. När det gäller områden som förvaltas av Upplandsstiftelsen har vi efter samtal med dem kommit fram till följande förfarande för att söka tillstånd för utläggning av geocacher:

Skicka en epost till info@upplandsstiftelsen.se med “Förfrågan – geocache” i rubriken.
Du bör beskriva i vilket område du vill placera en cache då det finns olika skyddsnivåer i reservaten. Detta sker enklast genom att du tar fram en kartbild som visar platsen för cachen samt bifogar den tillsammans med din e-post. Detta gör vi dels för att minska Upplandsstiftelsens arbetsbelastning, dels för att du kan spara svaret från dem. Därför rekommenderar vi att kontakten med Upplandsstiftelsen görs via e-post.

Posta informationen i en reviewer note (granskningsanteckning), när du har fått svar och kom ihåg att ta med kontaktinformationen för den som har svarat. Du ska alltså inte notera detta i cachebeskrivningen.

Vilka områden som Upplandsstiftelsen förvaltar kan du hitta på webben.
https://www.upplandsstiftelsen.se/Vara-omraden/vara-naturomraden__299
Klicka gärna på länken till Naturkartan i höger spalt för att få en karta som visar reservatets gränser.

Söker du istället information om tillstånd för utläggning av cacher i naturreservat förvaltade av Uppsala Kommun, klicka här.