GCU firar 10 år!

Under dagen den 10:e oktober kommer vi att släppa lite nya cacher spridda över Uppsala län för att uppmärksamma vårt 10-årsjubileum som förening!

Vi hade naturligtvis önskat arrangera ett event senare på kvällen där vi alla kunde samlas och umgås, men i nuvarande rådande omständigheter är det naturligtvis inte möjligt.

Men vi önskar ändå att ni som befinner er i länet under dagen kommer att få lite rolig underhållning denna speciella dag, eller om ni väljer att ha vägarna förbi ett senare datum såklart. 😊

Ändring av förutsättningarna för GCU Årsmöte 17:e Maj 2020

Ändring av förutsättningarna för GCU Årsmöte 17:e Maj 2020, klockan 15:00 – 16:00.

På grund av de rådande förutsättningarna har styrelsen beslutat att inte genomföra årsmötet på det sätt som annonserats. I stället kommer mötet att göras virtuellt med hjälp av Google Meet

Du kan använda PC/Mac, iPhone, Android eller annat liknande. Beroende på vad du har för utrustning kopplar du upp dig på lite olika sätt. I samtliga fall behöver du ett Google-konto för att logga in på tjänsten. Har du inget sedan tidigare kan du enkelt skapa ett i samband med inloggningsförfarandet.

Om du använder PC eller Mac: Du behöver mikrofon, hörlurar och en (frivilligt) webbkamera. Du kan delta utan videobild om du vill. Du startar en browser (Chrome, Firefox, Safari, etc) och skriver https://meet.google.com/onv-reuv-dvd och loggar in med ditt Google-konto. När du sedan är inloggad tillåter du Google åtkomst till kamera och mikrofon och sedan på ”Join now”.

Om du använder din iPhone/iPad eller Android telefon/surfplatta: Gå till Google Playstore/Apple Appstore och sök efter Google Meet. Ladda ner appen och starta den. Acceptera åtkomst till kamera och mikrofon. Logga in med ditt Google-konto. Tryck nu på ”Möteskod” och ange koden onv-reuv-dvd. (gissningsvis fungerar det att bara klocka på länken ovan i telefonen också när appen är installerad, vilket är ännu enklare…)

När du gått med i mötet via länken/koden ovan, så kommer Meet-ordföranden (Roger i det fallet) att släppa in dig. Om du har problem hör av dig till Hans Blom eller Roger Nordin i god tid före mötet så ska vi försöka hjälpa. Vill du testa en uppkoppling för att verifiera att det fungerar? Hör av dig till någon av oss två!

Kallelse till GCU årsmöte 2020

Söndagen 17:e Maj 2020 har föreningen årsmöte klockan 15.00

OBSERVERA! Årsmötet sker online via Google Meet.

Anslut på https://meet.google.com/onv-reuv-dvd

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se eller kontakta valberedare Björn Ramtoft; bjornolav@hotmail.se

Mötesordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande till stämman

3. Val av protokollförare

4. Justering av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse

7. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter

10. Val av styrelsens ordförande

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter

13. Val av ledamöter till valberedning

14. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår

15. Ärenden från styrelsen

16. Motioner från medlemmar

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Observera! Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

Vad gäller motioner till årsmötet, om tiden för inlämnandet av sådana passerats, enligt stadgarna, går det ändå bra att fram till dagen innan årsmötet, skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.

Inlämnade handlingar till stämman finns tillgängliga hos styrelsens ordförande. Skicka ett mail till yxzageo@gmail.com eller ring 070-7516665

Välkommen!

Medlemsavgift 2019

Från och med 1 januari 2019 går det att betala medlemsavgift för 2019.
Nytt för detta år är att alla över 18 år betalar 100kr för medlemskap och alla under 18 år blir medlem gratis.

Som GCU-medlem kan du från och med 2019 även bli medlem i Alewalds kundklubb och direkt få tillgång till högsta årsbonusklass på 10%. Fullständiga villkor hittar du på www.alewalds.se.

Adventskalender 2018

Ni har väl inte missat vår egna traditionella Adventskalender? Just nu finns det det åtta datum kvar att välja mellan, nämligen 3, 4, 8, 12, 14, 17, 18 och 19. Självklart ska du ställa upp och boka ett datum, om du inte redan har gjort det. Det gör du genom att höra av dig till info@gcuppsala.se eller via facebook. Ambitionsnivån avgör du helt och hållet själv. Låt oss inte bryta en gammal fin tradition sedan 2011.

Sommarevent 2018

Snart är det dags igen för sommarevent, denna gång vid Trollsjön strax norr om Tierp.

Trollsjön är en badplats som urspungligen var en bergtäkt som bröts fram i samband med E4:ans nya sträckning. Det finns bland annat toaletter, parkeringsytor och badflottar.

Anmäl dig till eventet på https://coord.info/GC7NYJK.

Medlemsregister & GDPR

Intresseföreningen Geocaching Uppsala värnar om våra medlemmars integritet och vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som medlem.

Vi behandlar därför medlemmarnas uppgifter, såsom namn, födelseår, telefonnummer, postadress och e-postadress för att upprätta vårt medlemsregister och för att du bland annat ska kunna få information om föreningens aktiviteter och event, i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018.

Om du som medlem vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill begära ett utdrag ur registret så kontaktar du oss på medlem@gcuppsala.se eller via vårt kontaktformulär.

Vill du bli borttagen ur vårt medlemsregister, innebär det även utträde ur föreningen, utan någon ekonomisk kompensation för eventuella medlemsavgifter.