Styrelse

Ordinarie ledamöter och suppleanter

 • Ordförande: Hans Blom (yxza)  – Firmatecknare
 • Kassör: Bengt Neiss (bns100) – Firmatecknare
 • Sekreterare: Uwe Zimmermann (uwezi)
 • Ledamot: Mikael Esevik (Team_Ese)
 • Ledamot: Cons Åhs (emcosase)
 • Ledamot: Roger Nordin (rogernordin)
 • Ledamot: Elín Ingibjörg Magnúsdóttir (hornkerling)
 • Ledamot: Rickard Johannisson (CoolR)
 • Suppleant: Maaria Lindgren (SisuKatten)
 • Suppleant: Marie Höög (Höögarna)
 • Suppleant: Tony Stenson (tango_sierra)
 • Suppleant: Malin Haijlen (Xera)

Revisorer

 • Revisor: Sven Wijk (jôber)
 • Revisorssuppleant: Mikael Fredriksson (micke)

Valberedning

 • Björn Ramtoft (Pappabalou)
 • Rolf Ericsson (DaddyKool)

Har du frågor till styrelsen, skicka ett mail via kontaktsidan.