Medlem

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen? Kul!

Som medlem i föreningen bidrar du till att utöka geocachingen i Uppsala län.

Medlemsavgiften går till att anordna diverse olika evenemang, men även drift av webbsida och andra årliga kostnader som bankavgifter och förråd för lagring av föreningens egendom.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är från och med 2019 100kr för alla över 18 år. Barn under 18 år blir medlem gratis.

Du kan betala in medlemsavgiften via Swish i vår webbutik här på sidan.

Medlemsregister

 • När du blir medlem i Intresseföreningen Geocaching Uppsala behandlar vi dina uppgifter i enlighet den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, GDPR.
 • Ett medlemskap i Intresseföreningen Geocaching Uppsala innebär att du godkänner att vi lagrar viss information om dig.
 • När du betalar in medlemsavgiften till Intresseföreningen Geocaching Uppsala godkänner du detta.
 • Du som medlem kan begära ut de uppgifter vi har om dig i vårt medlemsregister, när som helst.
 • Vill du bli bortplockad ur vårt medlemsregister innebär det även utträde ur föreningen utan någon ekonomisk kompensation för eventuella medlemsavgifter.

Intresseföreningen Geocaching Uppsala sparar information enligt följande:

 • Som förening får vi registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration.
 • I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar.
 • Personnummer får registreras när det är klart motiverat – till exempel om du ingår i styrelsen eller har andra förtroendeuppdrag.
 • Du uppger endast ditt personnummer om detta blir aktuellt. Vi använder INTE ditt personnummer som medlemsnummer.

Vilka uppgifter registreras och hur de kommer att användas?

 • Namn, födelseår, adress, e-post, mobilnummer och alias kommer att registreras i vårt medlemsregister.
 • Alla uppgifter hanteras med största möjliga säkerhet och sekretess. Vi kommer aldrig sälja vidare några uppgifter om våra medlemmar till andra företag eller föreningar.
 • Vi behöver en e-postadress för att säkerställa respektive identitet samt skicka ut medlemsbrev om man önskar få detta.
 • Det åligger varje medlem att uppdatera sina uppgifter vid t.ex. ändring av e-postadress. Vill du ändra dina uppgifter så skickar du ett e-mail till medlem@gcuppsala.se eller ändrar dina kontoinställningar via webbsidan.

När slutar jag att finnas i Intresseföreningen Geocaching i Uppsala’s medlemsregister?

 • Ditt medlemskap avser kalenderår och om du väljer att inte betala in din medlemsavgift kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas.
 • Vi sparar dock dina uppgifter 18 månader efter att ditt medlemskap upphört, för att t.ex. kunna säkerställa medlemsantalet för våra revisorer.