Naturreservat förvaltade av Uppsala Kommun

Tillstånd för Utläggning av cacher i naturreservat förvaltade av Uppsala Kommun

Groundspeak har regler vad det gäller utplacering av cacher och tillstånd av markägare. I Uppsala län finns det många naturreservat och friluftsområden som kan kräva tillstånd.

Det finns flera olika förvaltare av dessa områden i Uppsala län. När det gäller områden förvaltade av Uppsala Kommun har vi efter samtal med dem kommit fram till följande förfarande:

Skicka en epost till miljoforvaltningen@uppsala.se. Om det behövs, tag kontakt med Malin Horwitz 018 – 727 43 32 eller Cecilia Remén 018-727 43 38 på Miljöförvaltningen.

Du bör beskriva i vilket område du vill placera en cache då det finns olika skyddsnivåer i reservaten. Detta sker enklast genom att du tar fram en kartbild som visar platsen för cachen samt bifogar den med din epost. Generellt, dels för att minska Malins och Cecilias arbetsbelastning, dels för att du kan spara svaret från dem, så rekommenderar vi att kontakten med förvaltningen görs via mailen.

Posta informationen i en reviewer note (granskningsanteckning) när du har fått svar, kom ihåg att ta med kontaktinformationen för den som har svarat. Du ska alltså inte notera detta i cachebeskrivningen.

Detta med tillstånd gäller i första hand för områden klassade som naturreservat, men gäller till en början även för de friluftsområden som kommunen handhar. Det är möjligt att vi, efter att ha byggt upp relationen med kommunen, inte behöver söka tillstånd för de senare områdena. Vi återkommer när vi vet mera.

Naturreservat

Hammarskog, Hågadalen-Nåsten, Kronparken, Norra Lunsen, Stadsskogen, Årike Fyris

Friluftsområden

Björklinge/Långsjön, Fjällnora, Gamla Uppsalastråket, Pilsbo, Stabby backe och Stabbyskogen, Storskogen, Sunnerstaåsen, Ulva Kvarn, Vedyxaskogen, Vårdsätra skog

Söker du istället information om tillstånd för utläggning av cacher förvaltade av Upplandsstiftelsen, klicka här.