Föreningen

Intresseföreningen Geocaching Uppsala

är en ideell förening vars syfte är att:

  • främja och verka för ett ökat intresse och kunnande om geocaching i Uppsala län.
  • verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan aktiva utövare av Geocaching.
  • göra Uppsala till ett intressant mål för Geocaching.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vårt organisationsnummer: 802456-2897

Medlemmar
Föreningen hade 2011 ca 80 medlemmar, vilket utökades till ca 100 medlemmar år 2012.
År 2013 sjönk antalet medlemmar till 80 igen och där ligger vi även 2014 och 2015.

Föreningsaktiviteter

  • Evenemang (event) för Geocachare, i och omkring Uppsala. Dessa är öppna för alla att delta på och syftet är att träffa andra med samma intresse. Under eventen har vi försäljning av färdiga geocacher eller geocaching tillbehör m.m., det släpps även en hel del nya geocacher i samband med dessa evenemang.
  • Kurser i bland annat GSAK (populärt datorverktyg för geocachare) och Mysterylösning.
  • Deltagande på olika aktivitetsdagar för att informera om geocaching.
  • Kurser för företag, t.ex. ”Prova på Geocaching”.

Historia

Kort historia om föreningens bildande

Innan föreningen bildades hade det på forum och diverse geocachingsidor pratats om att ha ett event i Uppsala, det drog dock ut på tiden och ingenting hände.
Då beslutade Kristoffer Malmström (Malmis) att anordna ett litet enkelt event vid Viltvattnet, Vedyxaskogen i Uppsala för att se hur stort intresset för Geocaching var i Uppsala.
Malmis hade kontakt med Exú (då ogumtekk) via internet, vilket resulterade i ett litet samarbete för att förbereda inför det kommande Uppsala Sommarevent 2010.
När vi väl påbörjat planeringen av eventet dök Tango Sierra upp och ville hjälpa till, det visade sig att han bodde i området och redan hade några cacher där.
Cacher placerades ut och eventet gick av stapeln 21 Augusti 2010. Eventet lockade många besökare, cirka 50 personer, varav 39 registrerade geocaching användare.

Efter Uppsala Sommarevent 2010 träffades Malmis och Tango Sierra för att ta fram ett förslag för bildande av en Geocaching förening, som sedan resulterade i att Intresseföreningen Geocaching i Uppsala bildades under hösten 2010.
Föreningens bildande skedde i samband med Uppsala Höstevent 2010 den 16 Oktober i Hammarskog, Uppsala, där drygt 50 personer deltog, varav 32 geocaching användare.