Kategoriarkiv: information

Kallelse till GCU Årsmöte 2024

Söndag 5 Maj 2024 har föreningen årsmöte klockan 14:00 – 15:30.

Mötet hålls i Malma Backes Samfällighetslokal, Malma Backe 1E.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se eller kontakta valberedare Björn Ramtoft​på bjornolav@hotmail.se

Dagordning för stämman:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 3. Val av ordförande till stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Justering av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän
 7. Verksamhetsberättelse från styrelsen
 8. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 11. Val av styrelsens ordförande
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 14.  Val av ledamöter till valberedning
 15. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 16. Ärenden från styrelsen
 17. Motioner från medlemmar
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Observera! Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

Vad gäller motioner till årsmötet, om tiden för inlämnandet av sådana passerats, enligt stadgarna, går det ändå bra att fram till dagen innan årsmötet, skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.

Inlämnade handlingar till stämman finns tillgängliga hos styrelsens ordförande. Skicka ett mail till yxzageo@gmail.com eller ring 070-7516665.

Välkommen!

Välkommen till Geocaching Uppsalas Höstevent 2023

Plats: Fjällnora friluftsområde/naturreservat
Tid: 2023-10-14 kl 11-12

Nu är det åter dags för vårt årliga höstevent. Dessutom passar vi på att fira ett försenat 10-årsjubileum för intresseföreningen Geocaching Uppsala, dvs GCU! Det skulle egentligen ha varit redan 2020, men blir alltså först nu. Så kan det gå!

Lördagen den 14:e oktober klockan 11 samlas vi på gräsplanen mellan kafét och badplatsen. Efter eventet finns goda möjligheter till trevlig geocaching i närområdet. Sannolikt dyker det upp en eller annan ny geocache.

Det viktigaste med eventet är att träffas och umgås, passa på att ta detta tillfälle till att prata med andra geocachare om era erfarenheter. Såväl nybörjare som erfarna är välkomna. Anmäl gärna ditt deltagande i förväg!

Denna gång kommer vi inte att ha någon mat till försäljning, men vi planerar att bjuda på 10-årstårta!. För de som är mer hungriga hänvisar vi till medhavd matsäck alternativt Fjällnoras kafé, som serverar både fika och lättare rätter. Kafét är öppet 11-16 och ligger nära eventplatsen. Det finns också grillplatser med ved i närheten om någon vill grilla. För mer info om Fjällnora, se denna länk.

Vi tar ingen avgift för eventet, men som vanligt på GCU-event så får du gärna ge ett frivilligt bidrag till föreningen via swish eller i lådan. Med glädje välkomnar vi även nya medlemmar till föreningen, men det är naturligtvis inget krav att vara medlem i föreningen för att få delta på eventet.

Anmäl dig till eventet här!

Kallelse till GCU Årsmöte 2023

Söndag 14 Maj 2023 har föreningen årsmöte klockan 17:15 – 18:30.

Mötet hålls i Malma Backes Samfällighetslokal, Malma Backe 1E.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se eller kontakta valberedare Björn Ramtoft​på bjornolav@hotmail.se

Dagordning för stämman:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 3. Val av ordförande till stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Justering av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän
 7. Verksamhetsberättelse från styrelsen
 8. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 11. Val av styrelsens ordförande
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 14.  Val av ledamöter till valberedning
 15. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 16. Ärenden från styrelsen
 17. Motioner från medlemmar
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Observera! Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

Vad gäller motioner till årsmötet, om tiden för inlämnandet av sådana passerats, enligt stadgarna, går det ändå bra att fram till dagen innan årsmötet, skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.

Inlämnade handlingar till stämman finns tillgängliga hos styrelsens ordförande. Skicka ett mail till yxzageo@gmail.com eller ring 070-7516665.

Välkommen!

GCU:s höstevent 2022

GCU kommer att hålla sitt årliga höstevent 16 oktober kl 11-13 i Vattholmaskolans matsal, med efterföljande cachesläpp. Eventet ordnas i år som ett Community Celebration Event.

För mer info, se eventbeskrivningen på https://www.geocaching.com/…/GC8K0WQ_gcu-hostevent-2022….

Vill du hjälpa till med något inför, under eller efter eventet, gå med i FB-gruppen https://www.facebook.com/groups/610875307066252

Varmt välkommen!

Winter Extreme 2022-02-12 – Cache program

UPPSALA WINTER EXTREME 2022 – CACHE PROGRAM
DATE: 2022-02-12
TIME: 18:00-23:00

WHEN IT IS REALLY DARK AND COLD, AROUND 18:00, WE WILL RELEASE THE COORDINATES FOR A NUMBER OF CACHES. THOSE WILL BE POSSIBLE TO LOG ON GEOCACHING.COM. YOU ARE FREE TO STAY AT THE EVENT CENTER OR COME BACK WHENEVER YOU WANT BETWEEN 18:00 – 23:00. THE EVENT CENTER WILL BE CONSTANTLY MANNED DURING THAT TIMESPAN

EQUIPMENT

BRING EVERYTHING YOU THINK IS NEEDED FOR A DARK COLD NIGHT IN THE WILDERNESS. UPPSALA WINTER EXTREME IS A UNIQUE EVENT. IN MANY WAYS IT IS AN EVENT WHERE YOU CAN MEET OTHER GEOCACHERS, BUT WE ALSO OFFER A FEW HOURS OF FASCINATING GEOCACHING IN THE WINTER DARKNESS.

DARKNESS

AS THE POLAR OPPOSITE TO BRIGHTNESS IS UNDERSTOOD TO BE AN ABSENCE OF VISIBLE LIGHT. HUMANS ARE UNABLE TO DISTINGUISH COLOR WHEN EITHER LIGHT OR DARKNESS PREDOMINATES. IN CONDITIONS OF INSUFFICIENT LIGHT, PERCEPTION IS ACHROMATIC AND ULTIMATE, BLACK. COLD COLD CAN BE DESCRIBED AS EITHER ABSENCE OF HEAT OR LOW TEMPERATURE. THE LOWEST POSSIBLE TEMPERATURE, ABSOLUTE ZERO IS OK WHICH CORRESPONDS TO – 273.15 C. THE COLOR BLUE IS USUALLY ASSOCIATED WITH COLD, OTHER THINGS THAT OFTEN ARE ASSOCIATED WITH COLD ARE SNOW AND ICE.

GEOCACHING CAN BE DANGEROUS!

ANY PERSON OR ENTITY THAT RELIES ON INFORMATION OBTAINED FROM GEOCACHING.COM DOES SO AT HIS OR HER OWN RISK. ALWAYS EXERCISE COMMON SENSE AND CAUTION.

Årsmöte 2021

Mötet äger rum Torsdagen 20:e Maj kl 18:30-19:30, och hålls digitalt med hjälp av meet.google.com. Anslut här https://meet.google.com/hmr-uqcf-ghu
Behöver du ytterligare instruktioner, se då längst ner i denna nyhetspost.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se eller kontakta valberedare Björn Ramtoft​; bjornolav@hotmail.se

Mötesordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 3. Val av ordförande till stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Justering av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän
 7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 10. Val av styrelsens ordförande
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 13.  Val av ledamöter till valberedning
 14. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 15. Ärenden från styrelsen
 16. Motioner från medlemmar
 17.  Övriga frågor
 18. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Observera! Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.

Vad gäller motioner till årsmötet, om tiden för inlämnandet av sådana passerats, enligt stadgarna, går det ändå bra att fram till dagen innan årsmötet, skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.

Inlämnade handlingar till stämman finns tillgängliga hos styrelsens ordförande. Skicka ett mail till yxzageo@gmail.com eller ring 070-7516665

Välkommen!


Geocaching Uppsalas årsmötet kommer att hållas virtuellt med hjälp av PC/Mac dator, iPhone, Android eller annan kompatibel webbläsare/klient.

Beroende på vad du har för utrustning kopplar du upp dig på lite olika sätt.

PC/Mac:

 • Du behöver mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Det sista är inte nödvändigt då du kan delta utan videobild. Du startar en browser (Chrome, Firefox, Safari etc) och skriver https://meet.google.com/hmr-uqcf-ghu och loggar in med ditt Google konto. (*) När du sedan är inloggad tillåter du Google åtkomst till kamera och mikrofon och sedan på ”Join now”. Google Meet- ordföranden, i detta fall Roger, kommer sedan släppa in dig i mötet.

Iphone/Android:

 • Gå till Google Playstore/Apple Appstore och sök efter Google Meet. Ladda ner appen och starta den. Acceptera åtkomst till kamera och mikrofon. Logga in. Observera även  här behöver du ha ett Google konto för åtkomst. (*) Tryck nu på ”Möteskod” och ange koden ”hmr-uqcf-ghu”. Även här måste Google Meet-ordföranden släppa in dig.

Om du har problem hör av dig till mig eller Roger Nordin i god tid före mötet så ska vi försöka hjälpa dig. Vill du testa en uppkoppling för att verifiera att det fungerar? Hör av dig till någon av oss två!

(*) Har inget konto hos Google så måste du skapa ett. Efter mötet kan du ta bort det igen.

GCU firar 10 år!

Under dagen den 10:e oktober kommer vi att släppa lite nya cacher spridda över Uppsala län för att uppmärksamma vårt 10-årsjubileum som förening!

Vi hade naturligtvis önskat arrangera ett event senare på kvällen där vi alla kunde samlas och umgås, men i nuvarande rådande omständigheter är det naturligtvis inte möjligt.

Men vi önskar ändå att ni som befinner er i länet under dagen kommer att få lite rolig underhållning denna speciella dag, eller om ni väljer att ha vägarna förbi ett senare datum såklart. 😊

Ändring av förutsättningarna för GCU Årsmöte 17:e Maj 2020

Ändring av förutsättningarna för GCU Årsmöte 17:e Maj 2020, klockan 15:00 – 16:00.

På grund av de rådande förutsättningarna har styrelsen beslutat att inte genomföra årsmötet på det sätt som annonserats. I stället kommer mötet att göras virtuellt med hjälp av Google Meet

Du kan använda PC/Mac, iPhone, Android eller annat liknande. Beroende på vad du har för utrustning kopplar du upp dig på lite olika sätt. I samtliga fall behöver du ett Google-konto för att logga in på tjänsten. Har du inget sedan tidigare kan du enkelt skapa ett i samband med inloggningsförfarandet.

Om du använder PC eller Mac: Du behöver mikrofon, hörlurar och en (frivilligt) webbkamera. Du kan delta utan videobild om du vill. Du startar en browser (Chrome, Firefox, Safari, etc) och skriver https://meet.google.com/onv-reuv-dvd och loggar in med ditt Google-konto. När du sedan är inloggad tillåter du Google åtkomst till kamera och mikrofon och sedan på ”Join now”.

Om du använder din iPhone/iPad eller Android telefon/surfplatta: Gå till Google Playstore/Apple Appstore och sök efter Google Meet. Ladda ner appen och starta den. Acceptera åtkomst till kamera och mikrofon. Logga in med ditt Google-konto. Tryck nu på ”Möteskod” och ange koden onv-reuv-dvd. (gissningsvis fungerar det att bara klocka på länken ovan i telefonen också när appen är installerad, vilket är ännu enklare…)

När du gått med i mötet via länken/koden ovan, så kommer Meet-ordföranden (Roger i det fallet) att släppa in dig. Om du har problem hör av dig till Hans Blom eller Roger Nordin i god tid före mötet så ska vi försöka hjälpa. Vill du testa en uppkoppling för att verifiera att det fungerar? Hör av dig till någon av oss två!