Kategoriarkiv: medlem

Medlemsavgift 2019

Från och med 1 januari 2019 går det att betala medlemsavgift för 2019.
Nytt för detta år är att alla över 18 år betalar 100kr för medlemskap och alla under 18 år blir medlem gratis.

Som GCU-medlem kan du från och med 2019 även bli medlem i Alewalds kundklubb och direkt få tillgång till högsta årsbonusklass på 10%. Fullständiga villkor hittar du på www.alewalds.se.

Medlemsregister & GDPR

Intresseföreningen Geocaching Uppsala värnar om våra medlemmars integritet och vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som medlem.

Vi behandlar därför medlemmarnas uppgifter, såsom namn, födelseår, telefonnummer, postadress och e-postadress för att upprätta vårt medlemsregister och för att du bland annat ska kunna få information om föreningens aktiviteter och event, i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018.

Om du som medlem vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill begära ett utdrag ur registret så kontaktar du oss på medlem@gcuppsala.se eller via vårt kontaktformulär.

Vill du bli borttagen ur vårt medlemsregister, innebär det även utträde ur föreningen, utan någon ekonomisk kompensation för eventuella medlemsavgifter.

Bli medlem i Geocaching Uppsala

För att bli medlem i Geocaching Uppsala måste man betala en medlemsavgift, det gör du via vår ”webbutik”.

Klicka på webbutiken och välj det den medlemstyp du ska betala för. Fyll i uppgifter och lägg i varukorg. Visa varukorg och fortsätt till kassan, fyll i uppgifter och välj det betalningsalternativ som passar dig bäst. Swish eller Paypal, du måste inte ha ett paypal-konto.

Ett medlemskap gäller 1 januari – 31 december.

Årsstämma avklarad

2015-05-27 hade vi årsstämma och ett konstituerande möte.

Styrelse

 • Ordförande: Kristoffer Malmström (Malmis)
 • Kassör: Bengt Neiss (bns100)
 • Sekreterare: Stina Nyström (wantingmemories)
 • Ledamot: Mikael Esevik (Team_Ese)
 • Ledamot: Hans Blom (yxza)
 • Ledamot: Malin Haijlen (Xera)
 • Ledamot: Björn Ramtoft (Pappabalou)
 • Suppleant: Tony Stenson (tango_sierra)
 • Suppleant: Micke Hamström (Gormare)
 • Suppleant: Mattias Ahlén (mr_finder)

Revisorer28

 • Revisor: Sven Wijk (jôber)
 • Revisorsuppleant: Pamela Davidsson (PlusPam)

Valberedning

 • Peter Frodemo (Royal Frodemos).

Årsmöte 2015

27 Maj 2015 har föreningen årsmöte klockan 18.30 – vi återkommer om plats.

Är du intresserad av att delta i GCU’s styrelse, skicka ett mail till info@gcuppsala.se så vidarebefodras detta till valberedare som är Peter Frodemo.

Utdrag ur föreningens stadgar gällande årsmöte:

§11 Föreningens årsstämma

Ordinarie stämma skall hållas under maj månad .

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande till stämman
 • Val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän
 • Justering av röstlängd
 • Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 • Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse
 • Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer jämte revisorssuppleanter
 • Val av ledamöter till valberedning
 • Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 • Ärenden från styrelsen
 • Motioner från medlemmar
 • Övriga frågor
 • Stämmans avslutande

Vid årsstämman har endast närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten skiljer.

Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte deltaga i val av revisorer eller suppleanter för dessa eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

Vad gäller motioner till årsmötet så har egentligen tiden för inlämnandet av sådana passerat, enligt stadgarna. Men det går bra att fram till dagen innan årsmötet skicka in motioner som du vill ta upp på årsmötet.